ASHRAE reglementează Centrele de Date Edge

În cinci ani, piaţa Centrelor de Date Edge va atinge o valoare de 16,5 miliarde de euro, adică de 3,6 ori mai mult decât se înregistrează în prezent (4,5 miliarde de euro). Ritmul de creștere – estimat de Global Market Insights la 23% anual – este susținut de:

  • Accelerarea procesului de transformare digitală;
  • Dezvoltarea rețelelor 5G;
  • Extinderea proiectelor IoT;
  • Utilizarea pe scară largă a serviciilor de video streaming.

Sunt fenomene vizibile deja și a căror influență va deveni tot mai puternică în următorii anii. Conform analiștilor Gartner,  în 2025, mai mult de 75% din volumul de date generat de companii va fi creat și procesat în afara centrelor tradiționale și a platformelor cloud, sarcinile fiind preluate de Centrele de Date Edge.

Avertismente și recomandări

 

În acest context, comitetul tehnic 9.9 al ASHRAE – organizație cu impact major în designul centrelor, fiind una din principalele resurse în domeniul standardelor de eficiență energetică și fabilitate – a publicat recent un buletin tehnic dedicat nișei Edge Data Center.

Documentul – ASHRAE TC 9.9 Technical Bulletin – abordează o serie de aspecte operaționale, concentrându-se pe provocările pe care le pot genera abaterile de temperatură, umiditate și calitate a aerului, și prezintă o serie de soluții practice pentru prevenirea lor. Buletinul (care poate fi descărcat aici) subliniază necesitătea respectării standardelor și bunelor practici în alegerea și operarea echipamentelor electronice și electro-mecanice pentru asigurarea controlului și limitarea riscurilor de downtime.

Conform specialiștilor în domeniu, documentul reia și actualizează o serie de recomandări ASHRAE – cunoscute deja din „Thermal guidelines for Data Processing Environments“ (ajuns la a patra ediție)  –, identificând două noi probleme specifice centrelor de date Edge.

De unde apar problemele?

 

Prima dintre acestea o reprezintă controlul strict al condițiilor de temperatură, umiditate și calitate a aerului în interiorul centrelor Edge în timpul operațiunilor de mentenanță. În centrele de date clasice, dimensiunea lor permite eliminarea din start a acestor posibile perturbații. În cazul Edge Data Centerelor însă, din cauza arhitecturii compacte, intervenția echipelor de mentenanța expune echipamentele la schimbări rapide ale condițiilor optime de funcționare fie și prin simpla deschidere a ușilor.

Problema devine critică atunci când intervențiile se fac în perioade cu temperaturi ridicate sau cu precipitații și dacă centrele sunt amplasate în zone cu un nivel mare de poluare a aerului. Iar situația se complică și mai mult dacă operațiunile de mentenanță impun oprirea instalațiilor de climatizare, centre Edge fiind concepute să suporte o densitate energetică ridicată.

O a doua problemă o reprezintă faptul că numeroase soluții existente pe piață sunt concepute pentru a fi operate în centre de date tradiționale. Adică în spații mari, unde defecțiunile pot fi remediate și/sau echipamentele înlocuite atunci când este posibil, mod de lucru facilitat de configurațiile redundanțe de tip N+1 sau 2N. Specialiștii leagă această problemă și de faptul că noile generații de echipamente au un ciclu de viață mai redus, fiind concepute pentru a fi schimbate mai rapid. Ori, acești parametrii de funcționare nu corespund cerințelor specifice Data Centerelor Edge, care necesită un regim de mentenanță și intervenție cât mai redus posibil.

Ce este de făcut?

 

Prima recomandare a echipei TC 9.9 constă în alegerea cu atenție a amplasării centrului Edge. Însă, în numeroase cazuri, opțiunile sunt limitate de condiția ca Data Centerul să se afle cât mai aproape de sursa datelor și/sau de utilizatorii acestora.

O a doua indicație este identificarea și proiectarea unei arhitecturi de centru care să permită realizarea cu ușurință și în condiții de siguranță a proceselor de mentenanță, respectiv fără a expune echipamentele din interior la variații mari ale parametrilor optimi de funcționare.

Pe zona de prevenție, specialiștii ASHRAE recomandă utilizarea sistemelor de tip DCIM,  prin intermediul cărora să poată fi realizată monitorizarea la distanță a indicatorilor și performanței centrului. Printre parametrii care trebuie urmăriți constant sunt: • temperatura, • umiditatea, • punctul de condensare (și modul în care variază valorile acestora în timpul intervențiilor), • gradul de poluare a aerului, • efectele gazelor de poluare, • nivelul de coroziune, • performanța sistemelor de filtrare (se recomandă respectarea unei valori MERV de 11-13) etc. Nu în ultimul rând, ASHRAE recomandă și introducerea unor elemente de tipul „Fault tolerance“, dacă design-ul și bugetul centrului o permit.

 

După cum se poate observă, sunt recomandări cu caracter generic, care trebuie adaptate pe specificul fiecărui Data Center Edge, în funcție de amplasamentul și de modul lui de operare. Dacă respectarea acestor condiții vă ridică probleme și nu dețineți intern competențele necesare pentru alegerea arhitecturii și soluțiilor tehnice necesare, specialiștii Tema Energy vă stau la dispoziție.