• Română
 • English
Centrul de Date HUB MAI – nucleul digitalizării serviciilor publice ale Ministerului Afacerilor Interne
 • Nume client: MAI prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (DGCTI)
 • Locație: București
 • Capacitate maximă: 2MW Total, 1,2 MW IT, 110 Rack-uri
 • Anul construirii: 2023
 • Disponibilitate asumată: Tier III
 • Inovații tehnologice: Free Cooling Inteligent, Izolarea rack-urilor de restul cladirii prin Sistem Seismic certificat, Sistem de inchidere culoar din sticla securizata cu sistem de iluminare dinamica

Finanțat prin fonduri europene și gestionat de Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (DGCTI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, proiectul „Centrul de Furnizare Servicii Electronice” reprezintă nucleul digitalizării serviciilor publice la nivelul MAI. Accesibil public la adresa hub.mai.gov.ro, este un portal care, la finalizare, va integra peste 90 de servicii online de la diverse instituții publice, de la eliberarea cazierului judiciar și programări online în vederea eliberării pașaportului, până la obținerea de avize pentru documentații de urbanism și amenajare a teritoriului. În luna februarie 2024, HUB-ul avea deja peste 400.000 de utilizatori înregistrați, cetățeni cu identitate digitală, și generase peste 5 milioane de accesări în ultimele 12 luni.

Un aspect mai puțin vizibil al HUB MAI este infrastructura fizică a centrului de date pe care se bazează întreg proiectul. Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (DGCTI) și-a asumat din start pentru acest proiect o infrastructură fizică complet redundantă, conform standardului Tier 3 al Uptime Institute, unul dintre cele mai apreciate și utilizate în sectorul privat. Derulate împreună cu Tema Energy, partener al consorțiului câștigător in cadrul licitației, lucrările de amenajare a centrului de date HUB MAI au inclus modernizarea clădirii, instalarea echipamentelor electrice și de climatizare, sistemele de detecție și stingere a incendiilor, infrastructura IT etc.

Proiectul HUB MAI a devenit nucleul digitalizării din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și unul dintre pilonii arhitecturii cloud care va susține pe termen lung serviciile electronice pe care le oferim cetățenilor. Este un centru de date construit în conformitate cu standardele Tier 3, pentru care ne-am asumat un nivel foarte ridicat de disponibilitate, similar celor mai performante centre de date din sectorul privat.”

Răzvan Jiga, Director General, DGCTI – Ministerul Afacerilor Interne

Despre Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (DGCTI)

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne care asigură organizarea, coordonarea și controlul activității ministerului în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației. În această calitate, DGCTI acționează ca integrator, având propria echipă de specialiști certificați pe multiple tehnologii.

Origine și derulare proiect:

Construirea unui HUB centralizat pentru toate serviciile electronice este un obiectiv vechi în cadrul MAI și care s-a conturat tot mai clar odată cu digitalizarea accentuată a societății. Totodată, conducerea DGCTI a conștientizat și necesitatea existenței unui Centru de Date performant care să susțină aceste servicii și să le asigure o disponibilitate 24/7/365. Existența Programului Operațional Competitivitate (POC) a generat oportunitatea finanțării unui astfel de proiect complex, moment suprapus și cu maturizarea unor tehnologii de tip cloud și virtualizare.

Pe baza acestor considerente, MAI a derulat în perioada 2019-2023 proiectul „HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul a avut ca obiectiv general simplificarea accesului cetățenilor și mediului privat la serviciile furnizate de către MAI, precum și optimizarea suportului IT necesar. Pe acest palier, proiectul a inclus amenajarea clădirii Centrului de Date pe baza unui proiect de modernizare și echipare a unei clădiri existente, precum și dotarea acestuia cu echipamentele IT necesare funcționării. Pentru atingerea obiectivelor specifice de continuitate operațională, centrul de date a fost proiectat să respecte cerințele standardului internațional TIER 3. Lucrările de proiectare și construcție au fost câștigate prin licitație publică de către Tema Energy.

”Avem o colaborare îndelungată cu Tema Energy, companie alături de care am derulat mai multe proiecte. Ne-am bazat pe expertiza echipei Tema pentru toate etapele proiectului HUB MAI, de la analiză și proiectare la integrarea unor tehnologii de ultimă generație. Dar mai ales, ne-am bazat pe experiența specialiștilor Tema în depășirea tuturor obstacolelor și găsirea celor mai potrivite soluții tehnice și juridice necesare respectării reglementărilor și standardelor actuale.”

Răzvan Jiga, Director General DGCTI.

Pentru derularea acestui proiect, Tema Energy a alocat o echipă cu peste 20 de ani de experiență în industria Centrelor de Date și care deține numeroase acreditări internaționale, dar și locale: Uptime Institute, TUV TSI, EN 50600, ANRE, AGFR, ISU, IGPR, alături de specialiști în arhitectura, constructii, comunicații și infrastructură IT ai partenerilor din consortiu Ness și Dataware.

Componente:

Un element important în cadrul proiectului a fost modernizarea completă a clădirii care urma să găzduiască Centrul de Date. În această fază, Tema Energy a urmărit lucrările civile de amenajare a tuturor încăperilor tehnice pentru respectarea celor mai exigente standarde în domeniul protecției la foc și efracție. Au fost amenajate camere dedicate pentru echipamentele IT, staging, posturi de transformare, UPS-uri și sisteme de stingere, pompe și hidraulice, monitorizare și securitate, birouri etc.

La nivelul infrastructurii fizice a Centrului de Date au fost realizate și următoarele componente:

 • Instalații electrice complexe pentru asigurarea unei redundanțe 2N, care au inclus: tablouri generale prevăzute cu baterii de compensare a energiei reactive, grupuri electrogene de mare putere, echipate cu rezervoare externe de combustibil, sisteme UPS modulare, PDU (bare de distribuție) cu monitorizare ce suportă o încărcare de peste 7 kW per rack.

Această capacitate de încărcare pe rack reprezintă o adaptare la cerințele și necesitățile tehnologice actuale, permițând utilizarea eficientă a energiei și maximizarea performanței echipamentelor IT.

 • Sisteme de cablare structurată pentru conectarea tuturor încăperilor și rack-urilor IT, gândite pentru a putea conecta ulterior cu performanta maxima orice fel de echipamente IT.
 • Instalații de climatizare bazate pe chillere de mare capacitate cu free cooling inteligent ce asigura eficienta energetica maxima. Configurația sistemelor hidraulice și a pompelor respectă cerințele Tier III și permite schimbarea oricărei componente fără a afecta funcționarea sistemului de răcire. Unități de climatizare interne care utilizează refulare sub pardoseală, având un sistem redundant atât pentru camerele IT, cât și pentru camerele de UPS și furnizori. În scopul creșterii eficienței energetice și optimizării răcirii echipamentelor IT, rack-urile au fost dispuse în insule care separă fluxurile de aer rece și cald. De asemenea, în interiorul coridoarelor reci au fost integrate grile de pardoseală de tip Active Floor echipate cu ventilatoare. Toate rack-urile IT sunt echipate cu un sistem antiseismic certificat, testat și omologat în unele dintre cele mai active zone seismice din lume, precum Japonia și California.

Totodată, zona de birouri și monitorizare este echipată cu un sistem centralizat de climatizare cu consum redus, care utilizează tehnologia WindFree pentru a asigura confortul optim al personalului.

 • Sistem dual de detectare și stingere incendiu, cu detectare ultra-rapidă prin aspirație în camerele IT și stingere pe bază de gaz inert. Acest gaz asigură o metodă eficientă și sigură de a stinge incendiile, minimizând daunele și protejând echipamentele critice împotriva deteriorării în caz de urgență.
 • Sisteme complexe de securitate atât perimetrală, cât și la nivelul rack-urilor. Aceste sisteme permit autorizarea și monitorizarea accesului la echipamentele și la cablurile critice, asigurând că doar personalul autorizat are permisiunea de a interacționa cu acestea.
 • Sistem de detectare a lichidelor accidentale/inundații, ca măsură esențială pentru conformarea la standardele din domeniu și pentru asigurarea securității ridicate a infrastructurii. Acest sistem monitorizează în mod constant posibilele scurgeri de lichide, alertând imediat personalul responsabil în cazul apariției unor astfel de situații, contribuind astfel la menținerea unui mediu sigur și funcțional în cadrul centrului de date.

Conforme cerințelor contractuale, centrul de date HUB MAI respectă standardul Tier 3 definite de Uptime Institute, ceea ce înseamnă o disponibilitate garantată de 99.982% (cca 1.6 ore de posibilă ne funcționalitate la nivelul unui an). Centrul de Date va putea susține livrarea de servicii digitale către cetățeni în regim 24/7/365, cât mai ales dezvoltarea acestora pe termen lung oferind scalabilitate, medii de testare, acces pe putere de procesare superioară. După finalizarea lucrărilor, Centrul de Date a fost preluat de echipa DGCTI, care asigură operarea acestuia, beneficiind de servicii de suport și mentenanță din partea Tema Energy.

Alături de Tema Energy, în cadrul proiectului HUB MAI am dezvoltat un centru de date modern, care ne-a permis depășirea indicatorilor asumați prin finanțarea inițială. Avem o infrastructură IT foarte performantă, capabilă să susțină de 10 ori mai multe servicii online decât în prezent, inclusiv procese specifice Inteligenței Artificiale. Mai mult decât atât, HUB-ul MAI integrează tehnologii DataCenter de ultimă generație și este pregătit pentru creșterea viitoare de capacitate și densitate pe rack, prin adăugarea de noi componente de alimentare și răcire.”

Răzvan Jiga, Director General, DGCTI – Ministerul Afacerilor Interne